Beste mensen,

Dit jaar hebben wederom onze jonge leden hun best gedaan om loten te verkopen voor onze vereniging. Door weer en wind zijn zij gegaan, met de volgende prachtige resultaten. Dit zijn dan de jongelui die de meeste loten hebben gehaald. Maar onze dank gaat natuurlijk uit naar IEDEREEN die de afgelopen tijd hun best hebben gedaan loten de verkopen voor onze Club!

Heel erg bedankt daarvoor namens ons bestuur en leiding!!!!

Hieronder dan de lijst van de GROTE CLUB ACTIE PRIJSWINNAARS!!

Op ’t Harde

1e prijs    Ninet S met 20 loten

2e prijs    Juul J    met 19 loten

Gedeelde 3e prijs Noa N & Jodi B met beide 18 loten

In Elburg

1e prijs    Alyssa L    met 63 loten

2e prijs    Marley B  met 32 loten

3e prijs    Rosemarij B met 30 loten

 Zij hebben allemaal een geldprijs ontvangen.

Deze kanjers hebben SUPERLOTEN verkocht:

 Khyara H, Fleur S, Sanne W en Robine O en Isa S samen een superlot

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!

 

 

==================================================================================================

Logo_GCA 2019   0075_Superloten_756x348 2019 (1)  logo sss

Geacht lid en ouders/verzorg(st)ers van leden,

Begin van dit jaar hebben de besturen van ODI en SSS om voor het eerst gesproken over plannen betreffende een hechte samenwerking tussen de beide gymnastiekverenigingen. In latere besprekingen is er voor gekozen om samen als één grote gymnastiekverenging verder te gaan onder de vlag van Gymnastiekvereniging SSS. De formele datum is 1 september 2019.
Hierbij wil ik de voormalig ODI-leden van harte welkom heten in onze vereniging. Het bestuur van SSS hoopt dat u zich snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Als er vragen en/of opmerkingen zijn kunt u altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden. De namen en contactgegevens staan vermeld op onze website (www.sss-elburg.nl).

In het verleden werd in elk najaar door de beide gymnastiekverenigingen de Grote Clubactie georganiseerd. Deze actie was altijd erg belangrijk voor de beide clubkassen. De actie leverde jaarlijks gezamenlijk circa € 2.500 op.
Dit jaar wordt de Grote Clubactie voor het eerst – onder de vlag van gymnastiekvereniging SSS – georganiseerd samen met de voormalige leden van Gymnastiekvereniging ODI uit ’t Harde.

De Grote Clubactie 2019 staat op het punt te beginnen.

Vorig jaar zijn er door SSS een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging houdt in: De leden lopen nu met een intekenlijst en niet meer met een verkoopboekje en kunnen het lotengelden direct in ontvangst nemen.

De leden ontvangen – evenals voorgaande jaren – het “lotengeld” van de lotenkopers. Deze gelden worden echter niet meer afgegeven aan de leiding, maar worden middels een automatische incasso geïncasseerd.

Wat houdt dit concreet in?
De loten worden door u (de leden van de vereniging) verkocht. U ontvangt van de kopers de lotengelden. Een lid ontvangt, evenals voorgaande jaren, een vergoeding van € 0,10 per verkocht lot. Na afloop van de Grote Clubacties worden de totaal verschuldigde bedragen middels een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven door onze penningmeester. Uiteraard worden de verkoopvergoedingen in mindering gebracht.

Belangrijke data:

  • 14 september 2019: start Grote Clubactie: de loten mogen worden verkocht;
  • 28 oktober 2019: de INTEKENLIJSTEN met de verkochte loten dienen uiterlijk op deze datum (zonder geld) te zijn ingeleverd bij de leiding. De intekenlijsten mogen uiteraard ook eerder worden ingeleverd.
  • 11 december 2019: trekking. De uitslag wordt vanaf 13 december op de website (clubactie.nl) gepubliceerd.
    Voor de leden die de meeste loten verkopen wordt door S.S.S. een prijs beschikbaar gesteld.

Chris Hengeveld
(voorzitter)