Beste leden,

Voor jullie ligt het eerste clubnieuws van onze vereniging. Met dit clubnieuws willen wij jullie met regelmaat op de hoogte houden van zaken binnen onze vereniging. Al het nieuws rondom de bouw van de turnhal, activiteiten in en rondom onze lessen, acties, wedstrijduitslagen en meer zullen hier de revue passeren. Wij wensen jullie veel leesplezier.

Bestuur en leiding.

Club agenda:

2021
17 november Pietengym ‘t Huiken Elburg
24 november Pietengym MFC ‘t Harde

Corona nieuws

Zoals de meesten van jullie weten zijn de coronamaatregel per 6 november aangescherpt. Dit heeft ook zijn gevolgen voor onze leden en ouders van leden. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder heeft een geldige QR-code (samen met een geldig ID) nodig om te sporten. Onze leiding heeft de verantwoordelijkheid om deze te controleren. Om praktische redenen zullen ‘t Huiken en het MFC Aperloo iedereen ouder dan 18 jaar gaan controleren (op QR-code en ID). Op de overige locaties (LFC en de Wimpel) zal de leiding de QR-controle uitvoeren. In de gebouwen is ook de mondkapjes plicht weer van kracht.

Let op: ook ouders die hun kinderen brengen worden gecontroleerd. Uitzondering is er voor onze G-gymmers. Zij hoeven (voorlopig) geen QR-code te laten zien. Deze maatregelen zijn voor ons allemaal belastend en wij rekenen dan ook op uw begrip.

Turnfaciliteit

Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 27 september 2021 het plan tot o.a. de realisatie van een turnfaciliteit unaniem goedgekeurd. Het plan omvat in hoofdzaak de uitbreiding, renovatie en verduurzaming van de Wimpel.

Het totale plan is door de gemeente Elburg in samenwerking met het bestuur van Gymnastiekvereniging SSS opgesteld. Uiteraard werden schetsen van de uitbouw en de financiële onderbouwing van het gehele project in de plannen opgenomen. Ook werd aandacht besteed aan het parkeerbeleid, verkeerssituatie, renovatie en verduurzaming van de Wimpel. De omwonenden en ondernemers zijn in de afgelopen periode bijgepraat over de plannen. Tevens zijn de plannen met de huidige huurders van de Wimpel besproken. Beleidsambtenaren hebben de plannen getoetst aan de huidige Wet- en regelgeving. Met het realiseren van de turnfaciliteit gaat een diep gekoesterde wens van SSS in vervulling. Om het niveau van onze turn(st)ers te verbeteren is een turnfaciliteit “een must”. Uiteraard komt een turnfaciliteit ook ten goede van de veiligheid van onze leden.

In de week na de Gemeenteraadsvergadering van 27 september is er een bespreking geweest met enkele beleidsambtenaren en het bestuur van SSS. Wij hebben gesproken over de gang van zaken rondom realisatie van de plannen. Uitgangspunt is dat de turnfaciliteit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

Vervolgens is er een overleg geweest met een architect, waarbij de plannen rondom de Wimpel werden besproken. De architect werd gevraagd een offerte inzake de uit te voeren werkzaamheden uit te brengen. Er is inmiddels een architect benoemd, Hij gaat meteen aan het werk: bouwtekeningen zullen worden vervaardigd en aannemers zullen worden benaderd. Als dit in kaart is gebracht kunnen wij een streefdatum voor de oplevering van de Wimpel kunnen geven.

Tot zover de ontwikkeling rondom de realisatie van “onze” turnfaciliteit. In de volgende SSS- Nieuwsbrief zullen de vorderingen betreffende de turnfaciliteit worden aangegeven.

Met sportieve SSS-groet,

Chris Hengeveld

(voorzitter)

(Sponsor)acties

Plus spaar je club gezond actie

Op het moment van schrijven staat SSS op een mooie derde plek. Dat betekent dat er maar liefst 4489 punten bij elkaar gespaard zijn voor SSS en dat wij een kleine €1300,- zouden ontvangen. Tot aan het einde van de week ontvang je nog sponsorpunten. Lever ze daarna nog in en wie weet houden wij onze mooie derde plek en ontvangen wij een mooi bedrag waar we materialen voor al onze lessen kunnen aanschaffen. Zet hem op!

Grote Club Actie

Ook de Grote Cub Actie loopt nog steeds. Nog geen lot gekocht, of wil je nog loten verkopen? Dat kan nog steeds. Via onze website of facebookpagina staat een link via welke je loten kunt kopen/verkopen voor onze vereniging.

Pietengym

Op 17 en 24 november organiseert Gymnastiekverenging SSS in samenwerking met Stichting Wiel weer de jaarlijkse Pietengym. Op 17 november zal deze plaatsvinden in ‘t Huiken om 14:30 tot 15: 30 voor kinderen van de basisschool uit groep 1 en 2 en van 15:30 tot 16:30 van kinderen van de basisschool uit groep 3 en 4. Op 24 november is er Pietengym in het MFC Aperloo om 15:00 tot 16:00 voor de kinderen van de basisschool uit groep 1 en 2 en van 16:00 tot 17:00 voor de kinderen van de basisschool uit groep 3 en 4. Opgeven kan via stichting Wiel , heb je al les deze middag dan ben je automatisch opgegeven voor de Pietengym. Let op: in ‘t Huiken kom je de zaal in via de ingang bij de bibliotheek, papa en/of mama mag niet mee naar binnen dus zorg dat je je Pietenpakje/gympakje al aan hebt.

Opleidingen

Afgelopen zaterdag is Philippine begonnen aan de cursus Assistent 2. Wij wensen Philippine heel veel succes met de opleiding! In december zullen Sandra en Maaike zich bijscholen om hun TD1 brevet te verlengen. Ook hen wensen wij veel succes! Heb jij ook interesse in het volgen van een assistent opleiding of jury opleiding? Meld je dan aan via het secretariaat, secretariaat.ssselburg@gmail.com of neem contact op met juf Trudie Sijbel.

MAS Stage

Wist je dat je ook een MAS stage kan lopen bij onze vereniging? Ben jij iemand of ken jij iemand die een MAS Stage moet lopen? Loop dan een keer binnen bij een van onze lessen in Elburg of ’t Harde en vraag naar de mogelijkheden. Je mag ook altijd contact opnemen met juf Trudie Sijbel en dan neemt zij de mogelijkheden binnen onze verenging met je door.

Nieuwe leden

Sinds kort kunnen nieuwe leden zich ook online inschrijven voor onze lessen. Onder het kopje: Onze vereniging/ lessen/lesgeld vind je een link naar het online formulier. Hier kunt u naast uw persoonlijke gegevens aangeven voor welke les je je wilt inschrijven.