Bondscontributie 1/01/ 2018 voor ALLE leden jaarlijks. €26,20

De in de loop van het jaar toegetreden nieuwe leden, betalen naar rato hun bondscontributie in het eerste volle maand.

CONTRIBUTIE 2018

Op ledenvergadering 14-3-2018 voorstel voor maandelijks incasseren aangenomen en gerealiseerd

per 1 juli 2018. LET OP NU MAANDELIJKS

vanaf 1 juli 2018 PER MAAND

 Volwassen leden 16,50 2e les + €6,67
 Jeugdleden tot 16 jaar 13,17 2e les + €5,00
 Dames gym/toestellen (1½ uur) 19,84 2e les + €6,67
 Verzorger en kind 13,17
 Volwassen 3 lessen 26,50
 Jeugd 3 lessen 20,67

Selectie, wedstrijdgroepen en Pre-Instap: €22,50 incl. 1e uur training per week

Voor elk volgend uur wordt de contributie per maand verhoogd met:

Selectie                      5,00 per uur

Wedstrijdgroepen      4,50 per uur

Pre-Instap                 4,00 per uur

Inschrijfgeld 12,00

Ieder volgend lid uit een gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie.

Het beëindigen van uw lidmaatschap dient op een uitschrijfformulier schriftelijk één kalendermaand vóór de volgende maand binnen te zijn, met het oog op de administratie.

Bij opzegging tijdens de maand blijft de volledige contributie betaalbaar.

Het uitschrijfformulier kunt u hieronder downloaden. Het ingevulde exemplaar levert u vervolgens in bij de betreffende leiding, OF dit stuurt u per mail terug aan de ledenadministratie:

sss_elburg@hotmail.com

 

Uitschrijfformulier