Beste leden,

Zoals u allemaal weet, hoort bij lidmaatschap van een vereniging het betalen van contributie. Voor het betalen van de contributie is een machtiging nodig zodat de verschuldigde contributie op ± de 5e van elke maand van uw rekening wordt geschreven. Een doorlopende machtiging zit op de achterkant van het inschrijvingsformulier en dient altijd te worden ondertekend.

Bij afmelden van de vereniging wordt de machtiging automatisch stopgezet en indien er meerdere personen uit een gezin lid zijn van de vereniging wordt de machtiging stopgezet op het moment dat er geen contributie meer berekend wordt voor desbetreffend rekeningnummer.

Het beëindigen van uw lidmaatschap dient op een uitschrijvingsformulier schriftelijk één maand vóór de volgende maand binnen te zijn, dit met oog op de administratie. Bij opzegging tijdens een maand blijft de volledige contributie betaalbaar. Dit zijn onze regels. Individuele verzoeken anders dan hierboven beschreven worden niet gehonoreerd omdat ze extra tijd kosten. Dit heeft te maken met de afdrachten richting K.N.G.U.

Paula Buning

Penningmeester SSS-Elburg

Bondscontributie 1/01/ 2020 JAARLIJKS voor:

Jeugdleden t/m 15 jaar 22,60

Volwassen vanaf 16 jaar 27,80

De in de loop van het jaar toegetreden nieuwe leden, betalen naar rato hun bondscontributie in het eerste volle maand.

CONTRIBUTIE 2020 (3% verhoging)

Op ledenvergadering 22-09-2020 aangenomen en gerealiseerd

vanaf 1 November 2020 PER MAAND

Volwassen leden 17,10  + 2e les 6,87
Jeugdleden tot 16 jaar 13,67 + 2e les 5,15
Verzorger en kind 13,67  

Selectie, wedstrijdgroepen en Pre-Instap: €23,28 incl. 1e uur training per week

Voor elk volgend uur wordt de contributie per maand verhoogd met:

Selectie (2e, 3e & 4e div.)  5,00  per uur
Wedstrijdgroepen (5e & 6e div.)  4,50  per uur
Pre-Instap  4,00  per uur

Inschrijfgeld 12,00

Ieder volgend lid uit een gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie.

Het beëindigen van uw lidmaatschap dient op een uitschrijfformulier schriftelijk één kalendermaand vóór de volgende maand binnen te zijn, met het oog op de administratie.

Bij opzegging tijdens de maand blijft de volledige contributie betaalbaar.

 

Het uitschrijfformulier kunt u hieronder downloaden. Het ingevulde exemplaar levert u vervolgens in bij de betreffende leiding, OF dit stuurt u per mail terug aan de ledenadministratie:

sss_elburg@hotmail.com

UITSCHRIJFFORMULIER