Beste leden,

Zoals u allemaal weet, hoort bij lidmaatschap van een vereniging het betalen van contributie. Voor het betalen van de contributie is een machtiging nodig zodat de verschuldigde contributie op ± de 5e van elke maand van uw rekening wordt geschreven. Een doorlopende machtiging zit op de achterkant van het inschrijvingsformulier en dient altijd te worden ondertekend.

Bij afmelden van de vereniging wordt de machtiging automatisch stopgezet en indien er meerdere personen uit een gezin lid zijn van de vereniging wordt de machtiging stopgezet op het moment dat er geen contributie meer berekend wordt voor desbetreffend rekeningnummer.

Het beëindigen van uw lidmaatschap dient op een uitschrijvingsformulier schriftelijk één maand vóór de volgende maand binnen te zijn, dit met oog op de administratie. Bij opzegging tijdens een maand blijft de volledige contributie betaalbaar. Dit zijn onze regels. Individuele verzoeken anders dan hierboven beschreven worden niet gehonoreerd omdat ze extra tijd kosten. Dit heeft te maken met de afdrachten richting K.N.G.U.

Paula Buning

Penningmeester SSS-Elburg

 

Bondscontributie 01-01-2022 JAARLIJKS voor: 
Jeugdleden t/m 15 jaar    € 23,80 – kwartaal: € 5,95
Volwassenen vanaf 16 jaar  € 29,40 – kwartaal: €  7,35
De in de loop van het jaar toegetreden nieuwe leden, betalen naar rato hun bondscontributie in het eerste volle maand.

3% verhoging – VOORSTEL CONTRIBUTIE 2022  

Op ledenvergadering 20-04-2022 aannemen en realiseren

 Onderstaande tarieven zijn maandbedragen: per 1 Juli 2022  

Volwassen leden 17,61  + 2e les 6,87
Jeugdleden tot 16 jaar 14,08 + 2e les 5,15
Verzorger en kind 14,08  
Selectie, wedstrijdgroepen en Pre-Instap € 23,98 incl. 1e uur training per week
Voor elk volgend uur wordt de contributie per maand verhoogd met:
Selectie (2e, 3e & 4e div.) € 5,00 per uur
Wedstrijdgroepen (5e & 6e div.) € 4,50 per uur
Pre-Instap € 4,00 per uur

Inschrijfgeld 12,00

Ieder volgend lid uit een gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie.


INSCHRIJVEN? 

Wilt u zich aansluiten bij onze gezellige Gymnastiekclub?  Het inschrijfformulier kunt u via onderstaande link online in vullen, en versturen. Wij wensen u alvast heel veel plezier bij de lessen die u wilt gaan volgen! 

INSCHRIJFFORMULIER

 


Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? 

Het beëindigen van uw lidmaatschap dient op een uitschrijfformulier schriftelijk één kalendermaand vóór de volgende maand binnen te zijn, met het oog op de administratie.

Bij opzegging tijdens de maand blijft de volledige contributie betaalbaar. 

Het uitschrijfformulier kunt u hieronder downloaden. Het ingevulde exemplaar levert u vervolgens in bij de betreffende leiding, OF dit stuurt u per mail terug aan de ledenadministratie:

sss_elburg@hotmail.com

Uitschrijfformulier 

laatste wijziging: 15-05-2022