Iedereen is in staat op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo iets te leren. Daarnaast is het belangrijk

om veilig en zo zelfstandig mogelijk bezig te zijn. Voor alle groepen geldt: ‘Normaal doen wat normaal kan,
speciaal doen wat speciaal nodig is’.

Er wordt van alles gedaan, spelletjes met de bal, badminton, estafettevormen, bewegen op muziek, allerlei loopvormen en noem maar op. Op een leuke manier wordt er aan de conditie gewerkt en kan iedereen op zijn/haar eigen niveau en tempo mee doen.

Gym voor personen met een verstandelijke beperking is ontspannen en biedt veel plezier aan de
deelnemers.